تماس با ما

noun_Map_1385087

آدرس ما

آدرس ما: تهران ، خیابان ولیعصر، خیابان بابک بهرامی ، پلاک 35

noun_Email_3282751

ایمیل

info@tirajehgroup.com

noun_phone call_4378884

تلفن

09021153953 ، 021-88770294

noun_fax_4378870

فکس

آدرس ما: تهران ، خیابان ولیعصر، خیابان بابک بهرامی ، پلاک 35

فرم ارتباط با ما