درباره ما

آژانس تبلیغاتی تیراژه فعالیت خود را از سال 1369 آغاز نموده است.
نگاه ما به تبلیغات یک فرایند خلاق ، سرشار از شوق و لذت است. این فرایند در حین اینکه به مشتریان ما کمک مینماید تا به کسب و کار خود رونق ببخشند ، موجب رشد مجموعه ما نیز میگردد.

تیراژه در گویش فارسی به معنای رنگین کمان است. کمان رنگین که از تلاقی نور خورشید با ذرات مه و باران تشکیل میگردد. فرایند خلق فعالیت ارتباطی در آژانس ما، منطبق با همین پدیده زیبای طبیعی است . به این معنی که با تکیه بر تجربه و دانش فنی حاصل سی سال فعالیت مستمر در تمامی عرضه های تبلیغات ، آنچه را که نیاز مشتریانمان برای رشد و نمو برندشان است، با چاشنی خلاقیت و دانش تبدیل به طیفی از رنگهای ارتباطی مینماییم.

به این معنی که با تکیه بر تجربه و دانش فنی حاصل سی سال فعالیت مستمر در تمامی عرضه های تبلیغات ، آنچه را که نیاز مشتریانمان برای رشد و نمو برندشان است، با چاشنی خلاقیت و دانش تبدیل به طیفی از رنگهای ارتباطی مینماییم.